ENW STATWS
Mrs. M. Rees Awdurdod Lleol
Cyng. A. Davies Awdurdod Lleol
Cyng. T. Jones Awdurdod Llai
Mrs. M. Jones Pennaeth
Mrs. C. Jones Athrawes
Ms. E. Miles Rhiant
Mr. M. Boswell Rhiant
Mrs. V. Jeremy Rhiant
Mr. M. Griffiths Cyfethol
Ms. V. Thomas Sylfaen
Canon. D. Roberts Sylfaen

Mrs. E. James

Ymwelydd yr Esgob